poniedziałek, 28 października 2013

KOCHANKOWIE ZNAD MOTŁAWY / LOVERS FROM OVER MOTŁAWA RIVER

Mało kto wie, że Gdańsk oprócz licznych tras turystycznych, posiada również szlak miłosny. Trasę z dyskretnymi i intymnymi zaułkami, uliczkami można znaleźć na stronie www.gdanskandlove.pl. Nas za każdym razem urzeka mała, wąska i ciemna uliczka Plebania przylegająca do Bazyliki Mariackiej, z którą wiąże się nieszczęśliwa historia o "szekspirowskich kochankach znad Motławy" - Annie i Maurycym. 

Few people know that Gdańsk, besides numerous sightseeing routes, has also a route of love. The route with discrete and intimate alleys, streets can be found at www.gdanskandlove.pl. We are always charmed by small, narrow and dark alley Plebania next to St. Mary's Church, which has their own unhappy love story about "Shakespearian lovers from over Motława river" - Anna and Maurice.